ارتباطات صوتی و تصویری یکپارچه

با به کار گیری تکنولوژی VoIP و تبدیل محتوای صوتی و تصویری آنالوگ به بسته های داده  و انتقال آنها از طریق شبکه های انتقال داده کامپیوتری می توان ارتباطات صوتی و تصویری را با شبکه های انتقال داده تلفیق و یکپارچه نمود.

رویکرد فوق دارای مزایای متعددی می باشد:

1.    یکپارچگی زیر ساخت ارتباطی و در نتیجه کاهش هزینه های ناشی از استفاده از دو شبکه مجزا

2.    قابلیت انتقال صوت و تصویر به هر مکان که شبکه انتقال داده در آنجا موجود باشد

3.    امکان به کار گیری شبکه های عمومی مانند اینترنت جهت انتقال صوت و تصویر و کاهش قابل ملاحظه هزینه ها

4.    امکان استفاده از نرم افزار های قابل نصب بر روی کامپیوتر به جای سخت افزار های تک منظوره جهت ارتباطات و کاهش قابل ملاحظه هزینه ها، مانند استفاده از نرم افزار نصب شده بر روی کامپیوتر جهت ویدئو کنفرانس به جای استفاده از یک دستگاه ویدئو کنفرانس

5.    امکان تلفیق خدمات صوتی و تصویری با سایر نرم افزار های خدمت رسانی  و پایگاه داده های مربوطه و همچنین امکان انجام تحلیل بر روی محتوای صوتی و تصویری

تجهیزات به کار رفته در این تکنولوژی

1.    تجهیزات تبدیل محتوای صوت و تصویر به داده و بالعکس مانند:

•    IP Phone: تبدیل صوت به بسته های داده و بالعکس
•    Video Phone: تبدیل صوت و تصویر به بسته های داده و بالعکس
•    Smart IP Phone: ارائه خدمات به عنوان رایانه به همراه تبدیل صوت و تصویر به بسته های داده و بالعکس

2.    تجهیزات تبدیل سیستم های آنالوگ و دیجیتال به داده و بالعکس مانند:

•    FXS Gateway: به منظور تبدیل داده های آنالوگ خطوط داخلی به بسته های داده و بالعکس
•    FXO Gateway: به منظور تبدیل داده های آنالوگ خطوط شهری به بسته های داده و بالعکس
•    E1 Gateway: به منظور تبدیل خطوط دیجیتال مخابراتی به بسته های داده و بالعکس

3.    سوئیچ ها به منظور مدیریت ارتباطات:

•    IP PBX: جهت مدیریت ارتباطات یک شبکه ارتباطی
•    Soft Switch: جهت مدیریت ارتباطات چند شبکه ارتباطی با یکدیگر

4.    نرم افزار های جانبی مانند:

•    CRM: به منظور مدیریت ارتباط با مشتریان
•    Billing: به منظور کنترل و مدیریت هزینه ارتباطات
•    نرم افزار های کنترل: به منظور کنترل و مدیریت محتوای ارتباطات
•    و ...